áno nie


Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[áno nie]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Prenesený význam: ide o uvažovanie, rozhodovanie medzi dvomi možnosťami, alternatívami.
Pozícia ruky/rúk
cudzí tvar pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
slučkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok