Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
Angola

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[angola]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
na pokrčenej pasívnej ruke
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: DeafSign World [online]. YouTube, 2012 [cit. 2016-12-06]. Dostupné na: https://www.youtube.com/user/deafworldsign

Synonymum

Angola
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok