aj tak, i tak, tak či tak


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[aj tak]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: zdôrazňuje očakávané alebo opačné stanovisko podávateľa výpovede: aj tak si myslím, že je to dobrý človek.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok