Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
advent

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[advent]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
pokrčená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Košútová, Mária - Tarcsiová, Darina a kol. Kultúra a náboženstvo (posunková zásoba). [DVD]. Bratislava : Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska, 2006.

Zložené z posunkov

valec, valcový, valcovitý
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok