advent


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[štyri advent]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zložené z posunkov
Synonymá


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok