adresár


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - striedavý pohyb
Hovorený komponent
[adresa]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky s ohnutými prstami a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok