Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
adresa
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[adresa]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
sploštená otvorená päsť ruky
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
striedavý pohyb oboch rúk
 
pohyb v rámci sústavy dvoch rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

adresa
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok