Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
Abuja

Typ hesla
daktylný posunok
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[abuja]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Osobné stretnutie s Godwinom Judeom Uchennom Irokabom. Brno, 2014.

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok