Abuja


Typ hesla
daktylný posunok
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[abuja]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zdroj
Osobné stretnutie s Godwinom Judeom Uchennom Irokabom. Brno, 2014.
Zložené z posunkov


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok