Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
Abuja

Typ hesla
daktylný posunok
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[abuja]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s voľným palcom

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok