Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
j

Typ hesla
prstový znak
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[j]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Jednoručná a dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným malíčkom a palcom

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok