ujsť, utiecť, zutekať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[ušiel]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam - ujsť: 1. rýchlym pohybom sa vzdialiť, utiecť, zutekať: zbabelo, bezhlavo ujsť, ujsť pred ohňom;
2. (tajne) odísť, opustiť, utiecť: ujsť z domu, zo zajatia;
3. uniknúť pozornosti: (ne)ušlo mu, že nehlasovali všetci prítomní; nič mu neušlo z toho, čo sa hovorilo.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok