Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
tretí ročník

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[tretí ročník]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie vo vzťahu k osobe (1. osoba, 2. osoba, 3. osoba).

Význam: školský stupeň, ktorý navštevujú počas 1 roka žiaci, študenti rovnakého veku.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom od seba a palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok