test


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[test]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový slučkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Fonetický variant
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok