Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
systém

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[systém]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: ide o človeka (alebo inštitúciu), ktorý svojrázne riadi činnosť, či má svojské pravidlá organizovania, riadenia.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
sploštená otvorená päsť ruky

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok