starosť


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[starosť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: nepokoj spôsobený ťažkosťami, obavami, trápenie: finančné starosti; zbaviť sa starostí.
Pozícia ruky/rúk
horná časť hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
mierne zakrivená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok