Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
spadnúť

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[spadol]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: (o človeku a zvierati) pri strate rovnováhy klesnúť na zem: spadnúť z rebríka, zo stromu, z koňa.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom od seba
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zložené z posunkov

hladina, podložka, povrch
odpadnúť, odpadať

Synonymá

spadnúť
spadnúť
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok