slúchadlo


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[slúchadlo]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na slúchadlo do uší.
Pozícia ruky/rúk
ucho, uši
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok