Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
Sierra Leone

Typ hesla
daktylný posunok
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[sierra leone]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
na predlaktí
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom

Zdroj: DeafEyes777. Countries Sign Language [online]. YouTube, 2014 [cit. 2016-12-07]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=UXxcsiB6mpY

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok