rýchly, rýchlo, rýchle


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[rýchlo]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
zovretá pasívna ruka (päsť)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so zakriveným prostredníkom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok