Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
rýchly, rýchlo, rýchle
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[rýchlo]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
zovretá pasívna ruka (päsť)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným prostredníkom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

rýchly, rýchlo, rýchle

Synonymá

rýchly, rýchlo, rýchle
rýchly, rýchlo, rýchle
rýchly, rýchlo, rýchle

Antonymá

pomalý, pomaly
pomalý, pomaly
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok