Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
robotník
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[robotník]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o ponižujúce zamestnanie z postoja používateľa posunkového jazyka.
Pozícia ruky/rúk
na zovretej pasívnej ruke
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

robotník
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok