Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
pre
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[pre]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: zvyčajne vyjadruje prospech: žiť pre deti, žiť pre rodinu, ubytovanie pre zamestnancov, literatúra pre mládež.
Pozícia ruky/rúk
plochá pasívna ruka so založeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom bez dotyku
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

pre
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok