písať, napísať


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - striedavý pohyb
Hovorený komponent
[sms]/[píše]/[písať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na písanie na mobile.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným palcom
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok