Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
Perzia
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[perzia]
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: REVILLA, Bettina. Place names in Israeli Sign Language [online]. Grand Forks, North Dakota, 2009. [cit. 20. 5. 2019]. Dostupné na: https://arts-sciences.und.edu/academics/summer-institute-of-linguistics/theses/_files/docs/2009-revilla-bettina.pdf

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok