Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
pako

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[P]/[PI]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: nadávka človeku.
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok