ôsmy


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[ôsmy]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na umiestnenie v súťaži.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom od seba a palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok