odpočítať, odpočítavať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[P]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na subjekt 2. osoby (tebe).

Význam: zmenšiť o určitú časť, odčítať, odrátať: odpočítať pretekárovi bod; odpočítame vám to zo mzdy.
Pozícia ruky/rúk
roztiahnutá pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
mierne zakrivená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok