Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
niesť, nosiť

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[nesie]/[nosí]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia rúk v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.

Význam: vzťahuje sa na držanie plecniaka, batohu, aktovky a s nimi sa pohybovať.
Pozícia ruky/rúk
na hrudi
Tvar ruky/rúk
pokrčená ruka
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok