Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
nevadiť

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[nevadí]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Nepravidelný zápor (slovesný zápor).
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom

Synonymum

nevadiť

Antonymum

vadiť
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok