Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
nešťastie

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[nešťastie]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Nepravidelný zápor (neslovesný tvar).
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Fonetický variant

nešťastie
nešťastie

Synonymum

nešťastie

Antonymá

šťastie
šťastie
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok