nálada


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[nálada]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: byť v (ružovej) nálade, byť podnapitý, mať trochu vypité.
Pozícia ruky/rúk
tvár
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok