Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
mimoriadny

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[mimoriadny]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. iný ako obyčajný, neobyčajný, zvláštny, nevšedný, ojedinelý, výnimočný: mimoriadne nadanie na niečo, mimoriadny záujem;
2. nie pravidelný: mimoriadne zasadnutie snemu, mimoriadne valné zhromaždenie, mimoriadne výdavky.
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka s voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok