memorandum


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
odvodené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[memorandum]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
horná časť hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky s ohnutými prstami a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok