Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
maliar

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[maliar]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: umelec maľujúci obrazy: máliar portrétov.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok