Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
letieť, lietať

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[lieta]/[lietať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Gramatický jav: môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.

Význam: vzťahuje sa na let lietadlom.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným malíčkom a palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Synonymum

letieť, lietať
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok