Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
lavička
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[lavička]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: dlhšie obdĺžnikové sedadlo: drevená, kamenná lavička.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s mierne pokrčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok