Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
kvalifikácia
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[kvalifikácia]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: priznaná schopnosť vykonávať istú prácu alebo funkciu: odborná kontrola, zvýšiť si kvalifikáciu, (ne)mať kvalifikáciu.
Pozícia ruky/rúk
horná časť hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zložené z posunkov

dôkaz
kvalifikácia

Synonymum

kvalifikácia
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok