Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
ktorý

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[lepšie čo]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vyjadruje otázku zacielenú na kvalitu veci ako na jednu z dvoch a viacerých možností: ktorý notebook si mám kúpiť?
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so skrčeným ukazovákom umiestneným v strede palca

Zložené z posunkov

čo
lepší

Fonetický variant

ktorý
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok