Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
ktorý

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[lepšie čo]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na kvalitu veci ako na jednu z dvoch a viacerých možností: ktorý notebook si mám kúpiť?
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom umiestneným v strede palca
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zložené z posunkov

čo, čo je to
daň

Fonetický variant

ktorý
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok