Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
kryptoména
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[kryptoména]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok