kožušina


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[kožušina]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
hruď
Tvar ruky/rúk
ohnutá roztiahnutá ruka rovnobežná s ohnutým palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok