Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
kópia

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[kópia]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia rúk v priestore v závislosti na komunikačnej situácii.
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným ohnutým palcom

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok