Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
koľko
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[koľko]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na počet, prípadne číslice;
2. vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na hodnotu tovaru vyjadrenú v peniazoch.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
mierne ohnutá roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Synonymá

koľko
koľko
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok