ilegálny, nelegálny


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
slovné spojenie
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[zákon načierno]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk zaradom
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok