hviezda


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[hviezda]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. nebeské teleso, ktorého žiaru vidieť v noci a ktoré sa javí ako viacramenný útvar: hviezdy svietia, padajú hviezdy;
2. čo má podobu hviezdy; hviezdicovitý útvar: červená hviezda symbol komunizmu; kôň s hviezdou na čele s lysinou.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a ohnutým palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov
Synonymum


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok