Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
hrom
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[hrom]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
ucho, uši
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
súčasný pohyb oboch rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymum

hrom
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok