Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
hranica

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[hranica]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: čiara oddeľujúca isté administratívne celky, územia: štátna hranica, hranice kraja.
Pozícia ruky/rúk
pred hlavou
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Synonymum

hranica
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok