Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
hlas

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[hlas]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: zvuk tvorený kmitaním ľudských hlasiviek: ženský, detský hlas, poznať niekoho po hlase.
Pozícia ruky/rúk
na krku
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymum

hlas
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok