Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
heker, hacker
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
odvodené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[heker]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: kto neoprávnene vniká do chránených počítačových systémov, programov, údajov, počítačový pirát, prienikár: zabezpečiť systémy proti hackerom; hekeri zaútočili na webovú stránku.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Vojtechovský, Roman a kolektív: Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Snepeda, 2020.

Zložené z posunkov

osoba

Fonetický variant

heker, hacker
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok