Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
hádať sa, sporiť sa

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Orálny komponent
[ZZZ]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na dva subjekty (ja a ty).
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
súčasný pohyb oboch rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

hádať sa, sporiť sa
hádať sa, sporiť sa
hádať sa, sporiť sa
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok