Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
gumička
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[gumička]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na dámsku gumičku do vlasov.
Pozícia ruky/rúk
pred hlavou
Tvar ruky/rúk
mierne pokrčená ruka
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

gumička
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok