gibon


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[opica gibon]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
dolná časť tváre (ústa, brada, pod bradou)
Tvar ruky/rúk
zakrivená roztiahnutá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Zložené z posunkov


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok