encyklopédia


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[encyklopédia]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
tvár
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a palcom bez dotyku
Pohyb ruky/rúk
zalomený pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok